Stop navigatie

Leerplan

16 sleutelcompetenties

Vraag:

Computationeel denken staat in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs. Die eindtermen zijn gebaseerd op de 16 sleutelcompetenties. Vink de twee sleutelcompetenties aan die over computationeel denken gaan.

AAntwoorden

1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid

2. Competenties in het Nederlands

3. Competenties in andere talen

4. Digitale competentie en mediawijsheid

5. Sociaal-relationele competenties

6. Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie

7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

8. Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn

9. Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn

10.   Competenties inzake duurzaamheid

11.   Economische en financiële competenties

12.   Juridische competenties

13.   Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken

14.   Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid

15.   Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties

16.   Cultureel bewustzijn en culturele expressie.

Feedback

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen Licentie 4.0