Stop navigatie

MOOC Computationeel denken

Wat is een MOOC?

MOOC is de afkorting van Massive Open Online Course. Het is dus een open online cursus. In een MOOC-platform leer je aan je eigen snelheid, op een zelfgekozen plaats en moment. Je hebt internet nodig.

Naast MOOC's heb je ook SPOC's. Dat is de afkorting van Small and Private Online Course. Het gaat om een geselecteerd publiek, bijvoorbeeld een schoolteam. Het aantal deelnemers in een SPOC is kleiner dan een MOOC.

MOOC over computationeel denken

Wat leer je in deze MOOC?

  • Verwoorden wat computationeel denken is.
  • Weten wat de vier kernconcepten zijn van computationeel denken en deze kunnen toepassen in het leerplan van het kleuter- en het lager onderwijs.
  • Een eenvoudige algoritme kunnen noteren.
  • Het verschil kennen tussen en voorbeelden herkennen van levend programmeren, programmeren en robots.
  • Een eenvoudige programmeertaal kunnen noteren en gebruiken.

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen Licentie 4.0