Stop navigatie

Evaluatie

Een korte evaluatie aan de hand van drie korte opdrachten.

Denk computationeel!

Mijn laptop loopt vast. Zet onderstaande stappen in de juiste volgorde.

  • Staat mijn laptop in wachtstand? (bv. cursor is zandloper)
  • Kan ik de cursor op mijn scherm bewegen?
  • Kan ik het laatst geopend programma sluiten?
  • CTRL + ALT + DEL
  • Herstarten door de powerknop vier seconden in te drukken.

Controleer

Ja hoor, je denkt computationeel :-)

Hmm... Het is toch beter dat je het in een andere volgorde doet. Om het programma te kunnen sluiten, moet ik eerst weten of ik de cursor kan gebruiken.

Vul in

Vul de ontbrekende woorden in.

Computationeel denken is het vermogen om complexe problemen op te lossen en daarbij computers als hulpmiddel te zien.

Van de 16 zijn er twee die met computationeel denken te maken hebben.

Er zijn vier kernconcepten: patroonherkenning, algoritme, abstractie en .

Een liedje is kernconcept 

Een verhaaltje schrijven: eerst nadenken over de belangrijkste gebeurtenissen, personages en context =
Zaaien van een bloem, erwten … =
De kortste weg van school naar huis en terug =
De rij om de klas in te gaan op de speelplaats is bedoeld als een algoritme, maar meestal is het .
Zinsontleding kan algoritme zijn, abstractie of .

JavaScript Inschakelen

Waar of niet waar?

Vraag: 1

Computationeel denken heeft meer met logisch denken te maken dan met computers.

Vraag: 2

In de ontwikkelijn (toollijn) van computationeel denken onderscheiden we unplugged, plugged en dingen besturen. Zo is ook de 'leerlijn' opbouwend van derde kleuterklas naar zesde leerjaar. Dus unplugged in de kleuterklas en eerste graad, plugged in de tweede graad en robots in de derde graad.

Vraag: 3

Computationeel denken is een magje in de eindtermen van het secundair onderwijs, gebaseerd op de 16 sleutelcompetenties.

Dit artikel valt onder de licensiebepalingen van Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen Licentie 4.0