Multimediaalleren

Volgens Mayer’s ontwerpprincipes

 1. Gebruik een communicatieve schrijfstijl (met inbegrip van het gebruik van de ik- en je-vorm) en een vriendelijke, menselijke stem.
 2. Stuur de aandacht naar kritische en essentiële aspecten van het leermateriaal d.m.v. extra markeringen.
 3. Tekst én beeld is beter dan tekst alleen.
 4. De ruimte tussen corresponderende woorden en beelden moet minimaal zijn.
 5. In combinatie met beeld is audio beter dan geschreven tekst. Dat laatste leidt tot overbelasting van het visuele kanaal.
 6. Corresponderende woorden en beelden moeten tegelijkertijd verschijnen.
 7. Beeld plus audio is beter dan beeld plus audio plus tekst. Dat laatste leidt tot ‘cognitieve overload’.
 8. Vermijd overbodige, ongerelateerde woorden, beelden en geluiden.
 9. Mensen leren beter van een menselijke stem dan van een computerstem. 
 10. Toon enkel de beelden die essentieel zijn.
 11. Designeffecten spelen sterker bij cursisten met weinig voorkennis en bij cursisten met een slechter ruimtelijk inzicht.

Voorbeelden

Lees: Spreek tot de verbeelding

Iedere mens heeft twee samenwerkende geheugensystemen: een non-verbaal en een verbaal systeem. Bij iedereen zijn beide systemen actief tijdens leren. Beelddenkers en taaldenkers bestaan niet.

Allan Paivio